همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.
همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.
 همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.  ...
ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود.
ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود.
   ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود. ...
دعای عرفه در کربلای ایران
دعای عرفه در کربلای ایران
 دعای عرفه در کربلای ایران  ...
سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) ازقاب رسانه ملی
سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) ازقاب رسانه ملی
 سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) ازقاب رسانه ملی در حرم فرزند بلافصل ایشان ...
جشن پیوند آسمانی ۱۵۰ زوج در حرم شهید اردهال برگزار میشود.
جشن پیوند آسمانی ۱۵۰ زوج در حرم شهید اردهال برگزار میشود.
جشن پیوند آسمانی ۱۵۰ زوج در حرم شهید اردهال برگزار میشود. ...
همایش تجلیل از قاریان و حافظان قرآن کریم در حرم برگزار می شود.
همایش تجلیل از قاریان و حافظان قرآن کریم در حرم برگزار می شود.
   همایش تجلیل از قاریان و حافظان قرآن در حرم برگزار می شود. ...
آغاز ثبت نام جشن ازدواج دسته جمعی در حرم مطهر
آغاز ثبت نام جشن ازدواج دسته جمعی در حرم مطهر
 ثبت نام جشن ازدواج دسته جمعی در حرم مطهر شهیداردهال ...
گردهمایی مادحین  حامیان ولایت و عاشقان امامت
گردهمایی مادحین حامیان ولایت و عاشقان امامت
 گردهمایی مادحین حامیان ولایت و عاشقان امامت ...
ساعات پخش حرم شهید اردهال از شبکه های سیما در شهادت برادرش امام جعفر صادق علیه السلام
ساعات پخش حرم شهید اردهال از شبکه های سیما در شهادت برادرش امام جعفر صادق علیه السلام
 ساعات پخش حرم شهید اردهال از شبکه های سیما در شهادت برادرش امام جعفر صادق علیه السلام ...
افتتاح نانوایی بازارچه حرم مطهر شهید اردهال
افتتاح نانوایی بازارچه حرم مطهر شهید اردهال
 افتتاح نانوایی بازارچه حرم مطهر شهید اردهال  ...