شجره نامه


الامام محمدالباقر(علیه السلام)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
جعفر(صادق) علی (در مشهداردهال) ابراهیم عبیداله عبداله زینب ام سلمه زید حسن ثابت

↓ ↓

احمد(مدفون در اصفهان) فاطمه (همسر امام موسی کاظم(ع))

عبدالشاعر

سید ناصرالدین (مدفون در تهران محله پاچنار)

سیدعزالدین

سید یوسف

سید قاسم(مدفون در محدوده چالوس و کجور)

سید حسین

سید شمس الدین

سید بهاءالدین

سید زین الدین

سید علاءالدین

سید فضل الحق(سید فاضل)

سید جعفر

سید احمد

سید محمد

سید علی(مدفون در جعفریه بغداد)

سید حسین

سید نظام الدین

سید محمدتقی

سیدعلی

سیدعلاء الدین(مدفون در اورزان)

سید شرف الدین محمد

سید معز الدین

سید جلال الدین(معاصر شاه طهماسب صفوی 935 ه.ق)

سید علاء الدین
↓ ↓ ↓ ↓
سید قاضی نجم الدین محمود سید مقصود علی سید موسی