گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم شهیداردهال
گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در حرم شهیداردهال
 گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی حرم شهید اردهال  ...
اخبار 15 مرداد 1401 0 mahmoudzadeh
همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.
همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.
 همایش شیرخوارگان حسینی در کربلای ایران برپا می شود.  ...
زائران آفریقایی به حرم نخستین سفیر مشرف شدند.
زائران آفریقایی به حرم نخستین سفیر مشرف شدند.
 زائران آفریقایی به حرم نخستین سفیر مشرف شدند. ...
اخبار 06 مرداد 1401 0 mahmoudzadeh
رستوران واقع در صحن حرم شهید اردهال راه اندازی شد.
رستوران واقع در صحن حرم شهید اردهال راه اندازی شد.
 رستوران واقع در صحن حرم شهید اردهال راه اندازی شد.  ...
اخبار 31 تیر 1401 0 mahmoudzadeh
کاروان شادغدیرمضجع نخستین سفیر ولایت را با نوای نقاره حرم گلباران کردند.
کاروان شادغدیرمضجع نخستین سفیر ولایت را با نوای نقاره حرم گلباران کردند.
 کاروان شادغدیر مضجع نخستین سفیر ولایت را با نوای نقاره حرم گلباران کردند. ...
اخبار 27 تیر 1401 0 mahmoudzadeh
پرچم سبز گنبد حرم سیدالسادات کاشان و اردهال برای غدیر برافراشته شد.
پرچم سبز گنبد حرم سیدالسادات کاشان و اردهال برای غدیر برافراشته شد.
 پرچم سبز گنبد حرم سیدالسادات کاشان و اردهال برای غدیر برافراشته شد. ...
اخبار 26 تیر 1401 0 mahmoudzadeh
توزیع یک میلیارد ریال بسته ی غدیرانه حرم شهید اردهال در منطقه
توزیع یک میلیارد ریال بسته ی غدیرانه حرم شهید اردهال در منطقه
 توزیع یکصدبسته ی غدیرانه حرم شهید اردهال در منطقه ...
اخبار 25 تیر 1401 0 mahmoudzadeh
ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود.
ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود.
   ضریح مطهر سیدالسادات منطقه اردهال و کاشان گلباران می شود. ...
نمایشگاه طرح اسوه پایگاههای بسیج خواهران در حرم افتتاح شد.
نمایشگاه طرح اسوه پایگاههای بسیج خواهران در حرم افتتاح شد.
 نمایشگاه طرح اسوه پایگاههای بسیج خواهران در حرم مطهر افتتاح شد. ...
اخبار 23 تیر 1401 0 mahmoudzadeh
نوای نقاره حرم نخستین سفیر در میلاد دهمین امام
نوای نقاره حرم نخستین سفیر در میلاد دهمین امام
 نوای نقاره حرم نخستین سفیر در میلاد دهمین امام(ع) ...
اخبار 23 تیر 1401 0 mahmoudzadeh