همایش ائمه جمعه استان اصفهان در حرم اولین امام جمعه ی ایران
همایش ائمه جمعه استان اصفهان در حرم اولین امام جمعه ی ایران
همایش ائمه جمعه استان اصفهان در حرم اولین امام جمعه ایران   ...
اخبار 06 مهر 1402 0 mahmoudzadeh
همایش نقش روحانیت و جهاد تبیین در حرم شهید اردهال
همایش نقش روحانیت و جهاد تبیین در حرم شهید اردهال
 همایش نقش روحانیت در جهاد تبیین در حرم شهید اردهال ...
اخبار 05 مهر 1402 0 mahmoudzadeh
با آغاز هفته دفاع مقدس غبار از مضجع حضرت علی بن باقر و شهدا زدوده شد.
با آغاز هفته دفاع مقدس غبار از مضجع حضرت علی بن باقر و شهدا زدوده شد.
با فرارسیدن هفته دفاع مقدس غبار از مضجع شریف حضرت سلطان علی بن امام محمدباقر علیه السلام و شهدای مدفون در حرم زدوده شد.   ...
اخبار 01 مهر 1402 0 mahmoudzadeh
همایش خادمین نخستین سفیر در تالار شهر برگزارشد.
همایش خادمین نخستین سفیر در تالار شهر برگزارشد.
  همایش خادمین نخستین سفیر در تالار شهر برگزارشد. ...
اخبار 31 شهریور 1402 0 mahmoudzadeh
اربعین اردهال کربلایی دیگر در ایران
اربعین اردهال کربلایی دیگر در ایران
اربعین اردهال کربلایی دیگر در ایران   ...
اخبار 17 شهریور 1402 0 mahmoudzadeh
حضرت علی بن محمدباقر(ع)نخستین فرزند امامی که به ایران آمد
حضرت علی بن محمدباقر(ع)نخستین فرزند امامی که به ایران آمد
بزرگداشت نخستین فرزند امامی که به ایران عزیمت فرمود.   ...
اخبار 05 شهریور 1402 0 mahmoudzadeh
کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (بیست و نهم تیر 1402)
کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (بیست و نهم تیر 1402)
نشست مسئولین کمیته های کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام برای نمایش فیلم کلیک نمائید ...
جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های کنگره
جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های کنگره
  جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام  ...
فرخوان جمع آوری کرامات و عنایات حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام
فرخوان جمع آوری کرامات و عنایات حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام
فرخوان جمع آوری کرامات و عنایات حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام ...