» » ۱۵ فروردين ۴۳؛ آزادی امام خمينی(ره) از حصر

۱۵ فروردين ۴۳؛ آزادی امام خمينی(ره) از حصر


 به نقل از پايگاه اطلاع‌سانی مركز اسناد انقلاب اسلامی، امام خمينی(ره) در روز عاشورای ۱۳۸۳ ه. ق مطابق سيزدهم خرداد ۱۳۴۲ سخنرانی تاريخی در مدرسه فيضيه عليه رژيم شاه و عمال و اربابان آن انجام دادند كه در حقيقت نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی ايران به شمار می‌رود.
در اين سخنرانی امام اعلام داشتند كه هدف نهضت مبارزه با شاه و اسرائيل و حفظ اسلام از خطر اين دو می‌باشد. به دنبال اين سخنرانی عوامل رژيم حضرت امام را دستگير كردند كه خشم ملت از اين اقدام منجر به قيام پانزده خرداد شد كه با قتل‌عام تظاهركنندگان و به راه انداختن حمام خون لكه ننگی در تاريخ برای رژيم پهلوی ثبت و اين تاريخ نقطه آغازی برای انقلاب اسلامی ايران شد.
اين اقدام فاجعه‌آميز باعث شد كه علی‌رغم سانسور شديد، افكار عمومی داخلی و حتی جهان اسلام ساكت ننشيند و به دفاع از حريم روحانيت اسلام و مرجعيت شيعی بپردازد.
در ۱۱ مرداد ۱۳۴۲ رسانه‌های گروهی خبر از آزادی امام دادند، اما اين آزادی نمايشی در مدت كوتاهی تبديل به حصر شد و رژيم نخست امام را از زندان پادگان عشرت‌آباد به داوديه و از آنجا به قيطريه انتقال داد و ايشان در يك منزل شخصی، تحت نظر و مراقبت شديد ماموران قرار گرفتند. اما موج خشم و اعتراض مردم و روحانيون ادامه يافت تا اينكه رژيم مجبور شد با يك سلسله تمهيدات به منظور جلوگيری از ابراز احساسات مردم و حوزه، ايشان را در تاريخ ۱۵ فروردين ۱۳۴۳ آزاد كند.
رژيم شاه سعی كرد با توطئه‌ای خطرناك همزمان با آزادی رهبر نهضت اسلامی اينگونه وانمود كند كه ايشان با رژيم تفاهم كرده و با برنامه‌های انقلاب شاه و ملت همراه شده‌اند، اما امام بلافاصله پس از آزادی در روز ۲۱ فروردين ۱۳۴۳ با نطقی كوبنده عليه رژيم اين توطئه را خنثی كرده و بار ديگر خطوط نهضت اسلامی را ترسيم كرده و سازش‌ناپذيری خود را به اثبات رساندند.

ارسال نظر
لطفــــا عدد 12 را وارد نمایید. ( برای تشخیص ربات از انسان )