» » بخوان رسول مهربانی

بخوان رسول مهربانی


خود دل است این,دلبراست این,رهنما ورهبر است این رسول حق محمد,حضرت پیغمبراست

بخوان بنام خالق عشق ؛بخوان به اسم اعظم معشوق؛بخوان رسول مهربانی؛بخوان پیام آور عشق وامید..
وخواندی به اذن پروردگارت ؛به نام نامی توحید..تو که با هرم صدایت قندیل های بی خدایی حرا را شکستی,تو که با گرمای نوایت فضای بین اسمان وزمین را عطرآگین کردی وخاطر خدا رابه واسطه عینی بخشیدن رحمت واسعه خویش راضی نمودی.امروز اسمانیها وخاکیان به شکرانه برگزیدنت پای می کوبند ..


بعثت روز برانگیخته شدن خاتم رسولان ونقطه تحول انسان , بعثت باران ناگهانی رحمت خداوند بر عالمیان که بوستان غمناک وشکوفه های فروبسته را شکوفا کرد.اهل پیر شده زمین شاداب وجوان گشت وهمه چیز وجود تازه یافت ؛جان ها روشن وبهاری نو آغاز شد.

پیامبر اکرم(ص*)إنّمابعثتُ لِأتمَّم مکارمَ الأخلاق من مبعوث شدم تا بزر گواریهای اخلاقی را کامل کنم {بحارالانوار ج16 ص210}

خداوند پاک ,محمد(ص)را به پیامبری فرستاد در حالی که میان عرب کسی نبود که کتابی خوانده ,یا دعوی پیامبری کرده باشد.پس محمد(ص)آنان را رهبری نمود ,به جایی که باید نشانید وبه عرصه رستگاریشان رسانید تا احوالشان چونان نیزه هایشان استقامت پذیرفت وجای پای استوار کردند."1"
خداوند با دست پیامبر(ص)شعله های از نور برای طالبان ان برافروخت وبر سر راه گمشدگان چراغی پر فروغ قرار داد. خداوند پیامبرش را با نوری در خشان برهانی آشکار وراهی روشن وکتابی هدایتگربر انگیخت.

نام او بلند شد ودعوتش به همه جا رسید .خداوند اورا با برهانی کامل وکافی[قران]وپندهای شفابخش ودعوتی حیران کننده فرستاد ,با فرستادن محمد(ص)شریعتهای ناشناخته را شناساندوریشه بدعتهای راه یافته در ادیان آسمانی راقطع کرد.با بعثت او کینه ها مدفون؛آتش خصومت خاموش ,وجهل وظلمت محو شد.ذلیلان را عزیز کردوحقایق را گاه با سخن آشکار نمود وگاه به خاموشی...

وه,چه بزرگ است منتی که خدا با بعثت پیامبر(ص)برمانهاده وچنین نعمت بزرگی به ما عطا فرمود."2"

ارسال نظر
حــــاصل عدد 20 منهای 5 چه میشود؟ ( برای تشخیص ربات از انسان )