آرامش بهاری همه سال اداره اوقاف برنامه ویژه ای تحت عنوان آرامش بهاری اجرا می‌کرد که پارسال و امسال وارد فاز جدیدی شد.

اعزام مبلغ و تبلیغ در این بقاع با استفاده از ظرفیت مبلغان بومی انجام می‌گیرد و خدمات مشاوره‌ای و برپایی نماز جماعت و برنامه لحظه سال تحویل در خیمه‌های معرفت با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود.

غرفه‌های انتظار و مهدویت چاشنی آرامش بهاری شده است، خیمه معرفت در حرم ها خواهیم داشت .

طرح آرامش بهاری ۱۴۰۰ از پنجشنبه ۲۸ اسفند آغاز و تا جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد.

ارسال نظر
لطفــــا عــــدد 14 را وارد نمایید. ( برای تشخیص ربات از انسان )