» » کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (بیست و نهم تیر 1402)

کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (بیست و نهم تیر 1402)


نشست مسئولین کمیته های کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام

برای نمایش فیلم کلیک نمائید

ارسال نظر
حــــاصل عدد 9 منهای 4 چه میشود؟ ( برای تشخیص ربات از انسان )