» » کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (دوازدهم تیر 1402)

کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (دوازدهم تیر 1402)


نشست مسئولین کمیته های کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام

برای نمایش فیلم کلیک نمائید

ارسال نظر
جــــــــمع عدد 9 بعلاوه 1 چه میشود؟ ( برای تشخیص ربات از انسان )