» » کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (یکم تیر 1402)

کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام (یکم تیر 1402)


نشست مسئولین کمیته های کنگره بین المللی حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام

برای نمایش فیلم کلیک نمائید

ارسال نظر
لطفــــا عــــدد 14 را وارد نمایید. ( برای تشخیص ربات از انسان )