» » با حلول ماه شوال و با حضورآیت اله امامی کاشانی غبار از مضجع شهید اردهال زدوده شد.

با حلول ماه شوال و با حضورآیت اله امامی کاشانی غبار از مضجع شهید اردهال زدوده شد.


با فرارسیدن ماه شوال و در پانزدهمین روز از ماه اردیبهشت ماه آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر علیه السلام مشهداردهال کاشان زدوده شد.

در  این آیین حضرت آیت اله امامی کاشانی. حاج آقا حسینی امام جمعه کاشان.حاج آقا سلیمانی تبار امام جمعه اردهال. فرماندار کاشان دکتر زارعی. مدیر راه و شهرسازی آقای آراسته. آقای دکتر قدیریان رئیس سایت نطنز. فرمانده سپاه جناب سرهنگ اکبری. بخشدار. ریاست اوقاف آقای محمودزاده. نیروهای انتظامی و نظامی . کارکنان و معاونین سایت و ... حضور داشتند و با برپایی آیین معنوی مراسم برگزار گردید.

 

ارسال نظر
حــــاصل عدد 9 منهای 4 چه میشود؟ ( برای تشخیص ربات از انسان )